Cofio Trem ar Lyn Padarn 2016

Rydym ni bellach wedi ffarwelio â 2016, felly fe hoffem ni ddiolch i’n holl ffrindiau a wnaeth ein helpu i ‘garu ein llyn’ y llynedd, roedd gweithio gyda phob un ohonoch yn brofiad hyfryd. Ym mis Gorffennaf, fe wnaethom ni gynnal Trem ar Lyn Padarn: wythnos wych o weithgareddau cymunedol.

Mwy / More

Wal Graffiti Llanberis

Dyma ddyddiadur fidio o briosect wal graffiti Llyn Padarn gyda’r artist graffiti Andy ‘Dime One’ Birch a Chlwb Ieuenctid Llanberis. Rhan o briosect Caru ein Llyn mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mwy / More

A oes gennych chi’r cysylltiadau iawn?

Mae peipiau dŵr a draeniau diffygiol yn llygru afonydd a thraethau ledled y Deyrnas Unedig. Sicrhewch fod eich eiddo chi wedi’i gysylltu’n iawn. Os yw dŵr gwastraff neu garthion wedi’u cysylltu â draen dŵr wyneb, gallech fod yn llygru Llyn Padarn. Cliciwch yma i ddarganfod sut i archwilio eich eiddo.

Mwy / More

Busnesau twristiaeth yn addo caru Llyn Padarn

Mae busnesau twristiaeth a leolir o amgylch Llyn Padarn wedi dod ynghyd i lofnodi Addewid Caru ein Llyn i helpu i sicrhau fod y llyn yn parhau’n lân a chlir i’r dyfodol.  Mae busnesau blaenllaw yn cefnogi ein hymgyrch Caru ein Llyn ac yn helpu i ledaenu’r neges.  Mae Emma.

Mwy / More

Canlyniadau canol tymor yn dangos ansawdd dŵr ardderchog

Datganiad i’r Wasg Cyfoeth Naturiol Cymru – 18/07/2014 Wrth i’r tymor dyfroedd ymdrochi gyrraedd ei hanner, mae Llyn Padarn, llyn ymdrochi dynodedig cyntaf Cymru yn cael canlyniadau gwych ac yn dangos bod ansawdd ei ddŵr yn ardderchog. Dengys samplau a gasglwyd pob wythnos ers dechrau’r tymor ymdrochi (15 Mai) y.

Mwy / More

Sioe Bioamrywiaeth Llyn Padarn – 7 Mehefin 2014

Mae tîm prosiect ‘Caru ein Llyn’ yn gwahodd teuluoedd, preswylwyr, busnesau a chefnogwyr Llyn Padarn yn ardal Llanberis i ddod i ‘Sioe Bioamrywiaeth Llyn Padarn’, ddydd Sadwrn 7 Mehefin 2014. Cynhelir y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yng Nghanolfan Llanberis rhwng 10.30yb a 2.30yh, a chynigir gweithgareddau ymarferol i’r teulu cyfan.

Mwy / More

Gofalu am eich tanc septig

Newyddion gan: Mae tîm prosiect ‘Caru ein Llyn’ yn gofyn i breswylwyr a busnesau lleol ardal Llanberis ‘Garu eu tanciau septig’ a chymryd camau er lles Llyn Padarn. Caiff canllaw a llyfr log ei lansio yr wythnos hon i’w cynorthwyo i gadw eu tanciau septig mewn cyflwr da. “Os oes.

Mwy / More

Loving Our Lake