Os oes gennych gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â’r prosiect, mae croeso i chi gysylltu ag:

Emma Edwards-Jones – Rheolwr y Prosiect
Eryri Bywiol
Hen Ysgol
Brynrefail
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3NR

01286-685-501

emma@snowdonia-active.com