Blog

Wal Graffiti Llanberis

Dyma ddyddiadur fidio o briosect wal graffiti Llyn Padarn gyda’r artist graffiti Andy ‘Dime One’ Birch a Chlwb Ieuenctid Llanberis. Rhan o briosect Caru ein Llyn mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.