Eryri Bywiol sy’n rhedeg prosiect Caru ein Llyn.

Wedi’n lleoli yn y Caban ym Mrynrefail, rydym yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd yn 2001. Rydym yn gweithio i gefnogi a datblygu’r awyr agored a thwristiaeth gynaliadwy yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Yma yn Eryri Bywiol, credwn y gall dulliau rheolaeth amgylcheddol sensitif a llawn dychymyg gynnig manteision i’r economi leol, y gymuned ehangach a’r amgylchedd.

www.snowdonia-active.org