Blog

Padarn Reflections 2016 from Snowdonia-Active on Vimeo.

Cofio Trem ar Lyn Padarn 2016

Rydym ni bellach wedi ffarwelio â 2016, felly fe hoffem ni ddiolch i’n holl ffrindiau a wnaeth ein helpu i ‘garu ein llyn’ y llynedd, roedd gweithio gyda phob un ohonoch yn brofiad hyfryd.

Ym mis Gorffennaf, fe wnaethom ni gynnal Trem ar Lyn Padarn: wythnos wych o weithgareddau cymunedol amrywiol a chreadigol oedd yn amlygu pwysigrwydd Llyn Padarn i bobl a bywyd gwyllt.
Dyma rywbeth bach i’ch atgoffa o haf 2016!

Dymunwn 2017 llawn iawn i chi

Cefnogwyd Trem ar Lyn Padarn gan Gronfa Arbrofol Eryri Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, a Dŵr Cymru. Diolch am ffilmio, Ray Wood.