Mae Gallt y Glyn yn Caru ein Llyn

Yn y fideo hwn, mae’r tîm yng Ngallt y Glyn yn dangos sut maent yn ‘Caru Ein Llyn’. Edrychwch sut mae Heidi a Russell yn glanhau heb ffosffadau ar ôl noson brysur ‘Pitsa a Pheint  yng Ngallt y Glyn’. “Mae ein glanedydd golchi llestri llawn cystal os nad yn well.

Mwy / More

Adduned ‘Caru ein llyn’

Rydym yn annog busnesau lleol i addo caru ein llyn i ymroddi i sicrhau na wnaiff eu gweithgarwch niweidio’r llyn yn fwriadol. Cliciwch yma  i weld pwy sydd wedi gwneud yr addewid a chofrestrwch eich busnes… Yr Addewid: Fel busnes a leolir yn nalgylch Llyn Padarn, ymroddwn i sicrhau nad.

Mwy / More

Simon o Environmental Supplies

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cyfaill, Simon Doederer o Environmental Supplies/Cater-Lyne Ltd, i gyflenwi glanedydd diwydiannol i fusnesau lleol. Mae’n cynnig system ailgylchu cynwysyddion dolen gaeedig ‘Cynllun Bag Gwyrdd’ i gynorthwyo cwsmeriaid i ailgylchu cynwysyddion plastig HDPE, PET a PP. Cysylltwch â Simon Doederer ar 01423 874 874 i.

Mwy / More

Clwb Mamau Llanberis

Aethom i rannu negeseuon ‘Caru Ein Llyn’ â Chlwb Mamau Llanberis yr wythnos hon. Fe wnaethom drafod ein prosiect a sut mae dewis glanedydd peiriannau golchi llestri heb ffosffadau a gwagio eich tanciau septig bob dwy flynedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i Lyn Padarn.

Mwy / More

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus

Hoffai tîm ‘Caru Ein Llyn’ ddymuno Dydd Santes Dwynwen hapus iawn ichi. Gan mai Santes Dwynwen yw nawddsant cyfeillgarwch a chariad Cymru, hoffwn rannu ein cariad at Lyn Padarn ar y diwrnod pwysig hwn. Roedd Dwynwen yn gwybod rhyw ychydig am ansawdd dŵr, pysgod…

Mwy / More

Arctic Charr Release

Listen to Walter Hanks from Environment Agency Wales describe the recent stocking of 666 Arctic Charr parr (11 month old) into Afon y Bala and Llyn Padarn…

Mwy / More

Dŵr Cymru Sioe Deithiol

Ar ddydd Mercher bydd 10fed a Nos Iau 11 Hydref Dŵr Cymru / Welsh Water yn cynnal diwrnodau gwybodaeth i drigolion Llanberis ddiweddaru eu cynlluniau ar gyfer gwaith ar y Gwaith Trin Carthion a seilwaith draenio yn Llanberis. Bydd aelodau o staff o DCWW wrth law i ateb cwestiynau ac.

Mwy / More

Loving Our Lake