Yr Addewid:

  1. Fel busnes a leolir yn nalgylch Llyn Padarn, ymroddwn i sicrhau nad yw ein gweithgareddau yn niweidio’r llyn yn fwriadol.
  2. Rydym yn cyfnewid ein nwyddau glanhau am rai ecogyfeillgar, yn enwedig glanedyddion heb ffosffadau ar gyfer peiriannau golchi llestri.
  3. Rydym yn ystyriol o garthffosydd, ac ni fyddwn yn gwaredu unrhyw eitemau i lawr y toiled neu’r sinc a allai achosi rhwystr.
  4. Rydym yn falch o gefnogi Caru ein Llyn

Businesses that have signed the pledge are:

Company Name
Amgueddfa Lechi Cymru / National Slate Museum
Gallt y Glyn
Lodge Dinorwig
Llanberis Bike Hire
Surf-Lines
The Heights
Mount Pleasant
Glan-y-Bala Holidays
North Wales Active
Caban Cafe