Blog

Simon o Environmental Supplies

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cyfaill, Simon Doederer o Environmental Supplies/Cater-Lyne Ltd, i gyflenwi glanedydd diwydiannol i fusnesau lleol.

Mae’n cynnig system ailgylchu cynwysyddion dolen gaeedig ‘Cynllun Bag Gwyrdd’ i gynorthwyo cwsmeriaid i ailgylchu cynwysyddion plastig HDPE, PET a PP.

Cysylltwch â Simon Doederer ar 01423 874 874 i drafod Eco Dishwash, y Cynllun Bag Gwyrdd neu Gyflenwadau Amgylcheddol eraill.

Mae ganddynt dudalen busnesau bach ar Facebook

https://www.facebook.com/EnvironmentalSupplies

A gallwch eu dilyn ar Twiier

http://twitter.com/EnviroSupplies