Blog

Adduned ‘Caru ein llyn’

Rydym yn annog busnesau lleol i addo caru ein llyn i ymroddi i sicrhau na wnaiff eu gweithgarwch niweidio’r llyn yn fwriadol. Cliciwch yma  i weld pwy sydd wedi gwneud yr addewid a chofrestrwch eich busnes…

Yr Addewid:

  1. Fel busnes a leolir yn nalgylch Llyn Padarn, ymroddwn i sicrhau nad yw ein gweithgareddau yn niweidio’r llyn yn fwriadol.
  2. Rydym yn cyfnewid ein nwyddau glanhau am rai ecogyfeillgar, yn enwedig glanedyddion heb ffosffadau ar gyfer peiriannau golchi llestri.
  3. Rydym yn ystyriol o garthffosydd, ac ni fyddwn yn gwaredu unrhyw eitemau i lawr y toiled neu’r sinc a allai achosi  rhwystr.
  4. Rydym yn falch o gefnogi Caru ein Llyn

Nwyddau Heb Ffosffadau

Mae Northern Environmental yn cynnig dewis o nwyddau ecogyfeillgar i fusnesau lletygarwch, yn cynnwys glanedydd heb ffosffadau a brofwyd ac sy’n annwyl iawn gan ein cyfeillion Caru Ein Llyn, gwesty Gallt y Glyn. Dysgwch ragor am beth a wnaethant yn y fideo hwn. Maent yn cynnig disgownt o 5% am archebion dan £100 a disgownt o 10% a chludiant am ddim am archebion o dros £100. E-bostiwch hwy yn sales@nenviro.com, neu RADFFÔN ar 0800 808 7887, a dywedwch eich bod yn gefnogwr ‘Caru Ein Llyn’ .

Sylwi. Hysbysu. Atal.

Os gwelwch lygredd carthffosiaeth, ffoniwch linell frys Dŵr Cymru cyn gynted ag y bo modd ar 0800 085 3968. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor 24 awr y dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Mae galwadau AM DDIM o linell tir BT. Gallwch hefyd eu hysbysu ar-lein ynghylch llygredd yn: seereportstop.com